Audience u císaře Karla I., 2013

Audience u císaře Karla I., ročník 2013

Stránka každoroční kulturní akce

Brandýs n/L., 27.4.2013

Audience u císaře Karla I.,

slavnost ke cti blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla z Domu Rakouského bude v roce 2013 věnována připomínce 200. výročí brandýského setkání tří evropských mocnářů – rakouského císaře, českého a uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III.

 

Pozn.:
Plné noviny a televize Zemana, kde všude už stačil ostudu udělat, ale o tak významné návštěvě JCKV Karla Habsbursko-Lotrinského a princezen Glorie a Eleonory v Brandýse n/L se v českých mediích nedozvíte.